Klantenzone

  Charter Duurzaam Ondernemen

  AMBITIE EN DOELSTELLINGEN

  DUURZAAM ONDERNEMEN IS NIET BELOVEN MAAR DOEN. WIJ DOEN WAT WE BELOVEN.

  Wij zijn ervan overtuigd dat zich goed voelen in kledij bijdraagt aan het geluk van iedere mens. Werkkledij gemaakt van duurzame materialen door mensen die zich goed voelen op het werk  is dan ook het fundament van ons MVO-beleid. Dat geeft een positieve impact voor onze klanten, medewerkers en leveranciers. Samen investeren we in haalbare oplossingen om de textielproductie duurzaam, lokaal en transparant te maken.

  We doen dit met passie voor het comfort en veiligheid van onze dragers  en met creativiteit en ondernemerschap om onze klanten te ontzorgen.

  “I imagine a world in which the vast majority of people,
  Wake up every single morning inspired,
  Feel safe at work and return home fulfilled
  At the end of the day”

  PLANET: LOKALE PRODUCTIE EN DUURZAME MATERIALEN MAKEN HET VERSCHIL

  Als familiaal confectiebedrijf in de brede zin, zetten we in op lokale productie door waar mogelijk te kiezen voor Europese leveranciers voor het aankopen van weefsels, toebehoren en materialen.

  Naast ons naaiatelier in Tunesië hebben we ook een productie in België. Hierdoor kunnen we flexibel omgaan met de vragen en de noden van onze klanten en krijgt onze lokaal geproduceerde kwaliteitskledij jaarlijks de erkenning met het HIB (Handmade in Belgium) label.

  PEOPLE: ZICH GOED VOELEN OP JE WERK IN KLEDIJ DIE PAST

  Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van onze arbeiders is essentieel binnen onze bedrijfscultuur. We streven voor een leefbaar loon, haalbare arbeidsdagen en opleiding voor alle medewerkers.

   

  SDG ALS KOMPAS

  De 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn in 2015 vastgelegd door de Verenigde Naties om de grootste maatschappelijke uitdagingen tegen 2030 uit te sluiten . Deze duurzame werelddoelen moeten aanzetten tot actie in domeinen die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet:
  • de klimaatverandering aanpakken
  • werken aan een inclusieve samenleving
  • circulair ondernemerschap versterken
  De wereldwijde uitdagingen kunnen ook lokaal door ondernemingen worden aangepakt. Daarom vormen de SDG’s ons kompas voor een toekomstgericht en duurzaam bedrijfsbeleid.

  DUURZAAMHEIDSCHARTER VOKA

  Sinds 2021 doet De Ruyck mee aan het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. Hiervoor werken we een jaaractieplan met minstens 10 duurzaamheidsacties uit, vertrekkende vanuit de 5 pijlers van duurzaamheid (People, Prosperity, Peace, Partnership & Planet) en de 17 SDG's. 

   

  PLANET: LOKALE PRODUCTIE MAAKT HET VERSCHIL

  De textielindustrie heeft een lange, complexe en niet-transparante toeleveringsketen en wordt met heel wat duurzaamheidsuitdagingen geconfronteerd bv energieconsumptie en vervuiling.

  De Ruyck is zich bewust van deze impact en gaat op zoek naar de meest duurzame oplossing in elke stap van de keten. Het verkleinen van de impact op het milieu doen we vooral door te kiezen voor lokale (Europese) leveranciers en productie.  Vanaf 2022 zullen we jaarlijks onze impact op het milieu opvolgen door het reduceren van het energieverbruik van de gebouwen en het gewicht van  geselecteerd afval en door  % verkochte stuks met duurzame weefels tov omzet te verhogen.

  Duurzame grondstoffen/ weefsels

  Het is niet zo eenvoudig om de meest duurzame vezel te kiezen voor textiel. Naast de milieubelasting bij de productie van de vezel, heeft deze keuze ook invloed op de performantie, het onderhoud en de levensduur van het textiel. Waar mogelijk verkiest De Ruyck duurzame weefsels voor de productie van bedrijfskledij. We communiceren dit steeds transparant naar de klant.

  “Duurzame weefsels” definiëren we binnen onze onderneming als:

  • Linnen
  • (bio)fairtrade katoen, al dan niet in combinatie met (gerecycleerde) polyester
  • Weefsels op basis tencel

  Lokaal aankopen en produceren

  In 2020 werd de productie in Pakistan stopgezet om de productie en het aankoopbeheer dichter bij huis te halen. Nu worden de weefsels Europees aangekocht, beheerd en verdeeld over de verschillende productie-eenheden in België, Tunesië en Macedonië.

  Bijna al onze leveranciers (99%) hebben een EUR 1-certificaat, een soort oorsprongsbewijs. Waar mogelijk kiezen we ook voor Europese producenten voor de aankoop van toebehoren: garen, knopen,… Dankzij transparantie en correcte betaling bouwen we een duurzame relatie uit met onze partners.

  Daarnaast zij we sinds 2020 met ons naaiatelier in België trotse houder van het HIB-label. Het Handmade In Belgium-label (HIB) is een jaarlijks vernieuwbaar ambassadeurslabel ontwikkeld door UNIZO. Met het HIB-label wil UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke Belgische kwaliteitsproducten in de kijker zetten. Uiteraard willen we het HIB-label voor onze kledij behouden en klanten informeren over de voordelen van lokale productie.

  Afval verminderen

  Circulaire oplossingen

  De textielketen moet circulair worden en heel wat bedrijven springen op de kar van het inzamelen van werkkledij om deze te hergebruiken of te verwerken tot een hoogwaardig weefsel. Werkkledij hebben echter strenge veiligheidscriteria en zijn vaak ook voorzien van persoonlijke branding van de klant. Hierdoor is het heel moeilijk om deze integraal te hergebruiken (bv logo’s en ritsen die verwijderd moeten worden). Als de klant vraagt om een oplossing voor de retour van hun kleding, staan we open voor het onderzoeken en uitwerken van deze specifieke case.

  Momenteel onderzoeken we een mogelijke samenwerking met GAIA- circulair. Zij helpen oa producenten van bedrijfskledij met het inzamelen van gebruikte werkkleding, werkschoenen en PBM’s bij hun klanten. Een groot deel van de ingezamelde werkkleding wordt gesorteerd en gerecycled tot nieuw garen. Van dit garen wordt vervolgens een kwalitatief zeer hoogwaardig doek/stof gemaakt wordt.Daarbij zetten zij ook in op sociale tewerkstelling en creëren zo jobs op maat voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Wij zijn er echter van overtuigd dat onze positieve impact en onze rol in de circulaire keten eerder ligt in het zoeken naar oplossingen voor minder productieafval. Zo zetten we in op efficiënt snijden van de patronen en hoogwaardig gebruik van het snijafval.We verwerken samen met onze partner knipselafval van polyester en katoen tot hoogcalorische mix die kan gebruikt worden als brandstof voor energiewinning. In Tunesië herwerken we het afval als grondstof voor nieuwe gerecycleerde doeken.

  Afvalstromen

  We sorteren veel bij De Ruyck. Sinds 2019 sorteren we op onze productiesite in België 6 verschillende stromen: PMD, papier/karton, restafval, folie (verpakking), weefsels (snijafval) en wegwerppallets. Vanaf 2021 willen het totaalgewicht van het afval gaan meten en evalueren waar we nog kunnen verbeteren. Bv door ook organisch afval en het weefselafval nog fijnmaziger te gaan sorteren.

  CO2-uitstoot reduceren

  Om de CO2- uitstoot te beperken kiezen we voor de energiezuinigere verwarming voor onze burelen We zijn in 2021 overgeschakeld van verwarming op elektriciteit naar gasverwarming (met mobiele bestuursapplicatie) en hebben we LED-verlichting met bewegingssensoren geïnstalleerd. In 2022 gaan we de investering voor het plaatsen van zonnepanelen herbekijken en zullen we overschakelen naar groene energie bij de energieleverancier.

  Meer dan de helft van de medewerkers in België komt met de fiets naar het werk. Daarnaast is de helft van alle bedrijfswagenshybride. Door aan te werven in de streek beperken we ook de CO2-uitstoot op vlak van dienstverplaatsingen en woon-werkverkeer. Voor de logistiek en distributie van onze kleding doen we beroep op een extern transportbedrijf. Dit gebeurt via schepen en vrachtwagens.  

   

  PEOPLE - zich goed voelen op je werk in kledij die je past

  Onze 68 medewerkers in België en Tunesië zetten zich dagelijks in om onze klanten te voorzien van maximale bescherming door comfortabele werkkledij op het werk. We garanderen een veilige en aangename werkplek voor onze eigen medewerkers.

  Door vergrijzing, tekort aan kandidaten en onvoldoende technische basisopleiding is arbeider in de textiel en confectienijverheid al jaren een knelpuntberoep. Bij De Ruyck zijn er in het productieatelier  enkel vrouwen tewerkgesteld en 63% van de medewerksters is ouder dan 45 jaar. In Tunesië zien we en gelijkaardige trend, alleen werken er in het naaiatelier ook enkele mannen, namelijk 13% van alle medewerkers. Alle medewerkers hebben een vast contract en blijven vaak tot aan hun pensioen aa het werk bij De Ruyck.

  Zich goed voelen op je werk (eigen medewerkers)

  Zich goed voelen op je werk, dat betekent dat de werkomstandigheden van iedereen in de keten veilig, gezond en aangenaam horen te zijn, dat men moet kunnen leven van het loon dat men verdient en dat men hun sterktes kunnen ontwikkelen.

  Aangename werkomstandigheden: veilig, gezond en gemotiveerd

  Werkbaar werk is een absolute prioriteit in onze organisatie. Een groot deel van onze kleding (70%) wordt gemaakt in ons eigen atelier in Tunesië, waar we al meer dan 20 jaar actief zijn. Voor de medewerkers in ons atelier in Tunesië  maakt De Ruyck het verschil door aangename werkomstandigheden te bieden en alle medewerkers een leefbaar loon uit te betalen. Dit betekent dat de arbeidsters met het loon zichzelf en haar gezin kan onderhouden. Een wettelijk minimumloon is in veel productielanden lager dan het leefbaar loon.

  Daarnaast streven we naar een werkweek van minimum 42 uren en maximum 48 uren. Bij ziekte of bij een arbeidsongeval betalen we het minimumloon uit, aangezien in Tunesië geen sociaal opvangnet is voorzien. Ook al is er in Tunesië maar schoolplicht tot 5 jaar, we gaan er prat op om geen kinderen onder de 18 jaar tewerk te stellen. In België bieden we heel flexibele werkregimes aan op maat van de gezinssituatie van de arbeidsters. Meestal is dit deeltijds.

  We werken ook aan een veilige, gezonde werkomgeving met aandacht voor ergonomie en veiligheid. In het productieatelier zijn er veiligheidsinstructiekaarten voor snijmachines, snijveilige handschoenen en laders. Elke arbeider heeft ook een ergonomische stoel en we zorgen voor goede luchtkwaliteit in de atelier en burelen. Eén medewerkster heeft een EHBO-cursus gevolgd. In 2022 willen we de picknickruimte buiten vergroenen en een initiatief opstarten om gezonde voeding te stimuleren. 

  De verzuimcijfers in België blijven al sinds 2019 ver onder het gemiddelde van de sector. In 2021 bedroeg het verzuimcijfer bij De Ruyck 4,92% in vergelijking met 12,83% in de sector. In Tunesië steeg het verzuimcijfer van 3% in 2019 naar 15% in 2021.

  Opleiding en ontwikkeling

  In België werken we samen met de VDAB om stageplaatsen ter beschikking te stellen voor de opleiding productiemedewerker confectie. Sinds 2021 zijn we gestart met een opleidingsmatrix voor de arbeiders. Aan de hand van de kennismatrix hebben we de sterktes van de medewerkers in kaart gebracht. In plaats van te werken met 1 verantwoordelijke “atelierleidster” zijn er nu verschillende teamverantwoordelijken met elk hun specifieke competentie en kennis. Omdat we een heel kleine organisatie zijn, wordt er snel en rechtstreeks gecommuniceerd over het functioneren en welbevinden. 

  Zich goed voelen in werkkledij die je past  (klanten en dragers)

  Zich goed voelen in je werkkledij die je past is de belofte van De Ruyck naar haar klanten toe. Perfecte bescherming en maximaal comfort voor onze dragers liggen ons zeer nauw aan het hart. Wij focussen op een persoonlijke aanpak en denken zo maximaal mee met onze klanten over de best passende oplossing.

  In onze offertes zijn wij transparant waar de artikelen gemaakt worden. Het HIB-label wordt op vraag van de klanten meegenomen in de kledij.

  Wij streven naar een maximale klantenservice en tevredenheid. Daarom bevragen we jaarlijks onze top 20 klanten naar hun tevredenheid en feedback. 

   

  Tijdslijn:

  1948

  Start eenmanszaak

  Zaakvoerder Gilbert De Ruyck

  1968

  Eenmanszaak wordt BVBA

  Zaakvoerder Paul De Ruyck

  1979

  Start productie in Tunesië

  1988

  BVBA wordt NV

  1990

  productie in België verhuist naar gebouwen UCO-weverij

  2007

  opstart productielijn in Pakistan

  2017

  start zaakvoerder Laurence De Ruyck

  2020

  stopzetting productielijn in Pakistan

  Handmade in Belgium label

  2021

  start VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

  2022

  VOKA Charter Duurzaam Ondernemen: Laureaat 2022

  2023

  VOKA Charter Duurzaam Ondernemen: Laureaat 2023